Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, deze kunt u mailen naar info@dekbed-koning.nl)

Aan:

Dekbed-Koning.nl
Spangesekade 23K
Tel: +31 6 402650404
Mail: info@dekbed-Koning.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: {aanduiding product}*
de levering van de volgende digitale inhoud: {aanduiding digitale inhoud}*
de verrichting van de volgende dienst: {aanduiding dienst},
herroept/herroepen

  • Besteld op*/ontvangen op* {datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten}
  • {Naam consument(en)}
  • {Adres consument(en)}
  • {Handtekening consument(en)} (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.